O CBT

LOGOS

Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CBT - Cognitive Behavioral Therapy) jest zbiorem technik terapeutycznych ujętych w protokoły leczenia, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

CBT jest zorganizowaną i perspektywiczną formą terapii, która zakłada, że nasze myśli i uczucia, nasze zachowanie i fizjologia organizmu wpływają na siebie poprzez wzorce myślenia już od wczesnego okresu życia. W CBT aktywnie i celowo pracuje się nad uczeniem się nowych wzorców zachowań.

CBT pomaga zobaczyć i zmienić niechciane zachowania. Nacisk kładzie się na interakcję myśli, emocji, zachowań i objawów z ciała - tu i teraz. Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na wzajemnej współpracy psychoterapeuty i klienta.

Celem terapii jest rozwój funkcjonalnego myślenia i uzyskanie lepszego samopoczucia. Ta forma psychoterapii może być stosowana w każdym wieku i może działać jako pomoc w rozwiązywaniu problemów. Zmiana może dotyczyć zmiany przekonań na temat siebie, innych i świata. Może obejmować rozwijanie nowych metod w radzeniu sobie ze stresem, lękiem lub innymi problemowymi doświadczeniami. Terapia pomaga rozwijać się w pozytywnym kierunku, niezależnie od tego, gdzie w życiu się jest. Można uzyskać pomoc w znalezieniu sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Więcej o CBT można przeczytać na stronach Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

WEJDŹ NA STRONĘ

Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, wyślij do nas wiadomość...