DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

OFERTA - LOGOS

Badanie i diagnostyka psychologiczna i neuropsychologiczna zakończona jest oceną, omówieniem wyników i wystawieniem opinii. Ilość spotkań i czas badania uzależniona jest od jego celu i zakresu.

  • diagnoza funkcji poznawczych oraz funkcji percepcyjno-motorycznych
  • neuropsychologiczna ocena funkcjonowania poznawczego, m.in.: badanie funkcjonowania pamięci; badanie funkcjonowania uwagi; zaburzeń myślenia; zaburzeń percepcyjnych
  • psychologiczna ocena funkcjonowania osobowości
  • psychologiczna ocena nasilenia objawów psychopatologicznych
  • badanie inteligencji
  • diagnoza relacji rodzinnych i szkolnych
  • diagnoza ADHD
  • diagnoza specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych
  • diagnoza ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych
  • diagnoza dysharmonii rozwojowych u dzieci

Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, wyślij do nas wiadomość...