KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

OFERTA - LOGOS

Konsultacje i porady psychologiczne to jednorazowe lub kilkurazowe spotkania, mające na celu doraźną pomoc i wsparcie. Pomoc psychologiczna udzielana w formie porady czy konsultacji polega na omówieniu problemu Pacjenta, przekazaniu wiedzy psychologicznej i wspólnym znalezieniu rozwiązania odpowiedniego w sytuacji Pacjenta.

Porady i konsultacje z psychologiem obejmują:

  • konsultacje z rodzicami dziecka – ustalenie planu diagnostycznego/terapeutycznego
  • omówienie wyników przeprowadzonych w Centrum badań psychologicznych dziecka
  • konsultacje ze współmałżonkiem lub innymi członkami rodziny Pacjenta

Dla kogo:

  • konsultacje dla osób rozważających podjęcie psychoterapii
  • wsparcie psychologiczne i psychoedukacja dla członków rodzin osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
  • konsultacje, wsparcie i psychoedukacja dla członków rodzin lub opiekunów osób chorych somatycznie i cierpiących na upośledzenie funkcji poznawczych
  • konsultacje i psychoedukacja dla rodziców zmagających się trudnościami wychowawczymi dzieci

Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, wyślij do nas wiadomość...