SZKOLENIA | WARSZTATY

OFERTA - LOGOS

Przygotowujemy dla osób prywatnych, firm i jednostek oświatowych wg zapotrzebowania ofertowego.

Przykładowe tematy szkoleńDla młodzieży

 • Techniki motywacyjne wspomagające uczenie się
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem szkolnym i trudnymi sytuacjami
 • Autoprezentacja i budowanie pozytywnej samooceny
 • Doradztwo w wyborze kierunku kształcenia i zawodu


Dla nauczycieli, Rad Pedagogicznych

 • Diagnoza i radzenie sobie z dzieckiem nadpobudliwym w szkole
 • Przyczyny i metody radzenia sobie z agresją dzieci młodzieży
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci młodzieży
 • Zagrożenie uzależnieniami
 • Depresja u dzieci i młodzieży
 • Wykorzystanie seksualne dzieci
 • Autyzm dziecięcy, praca z dzieckiem autystycznym
 • Relaksacja dla nauczycieli
 • Komunikacja interpersonalna
 • Higiena i emisja głosu
 • Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela - warsztat z elementami technik relaksacyjnych
 • Praktyczne aspekty dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Interpretacja i zastosowanie w pracy nauczyciela opinii psychologiczno - pedagogicznej
 • Uczeń z dysleksją w szkole
 • Depresja oraz próby samobójcze u dzieci i młodzieży - wstępna diagnoza i pomoc

Dla rodziców

 • Jak wychowywać dziecko z ADHD?
 • Radzenie sobie z trudnym dzieckiem
 • Radzenie sobie ze stresem u dziecka
 • Zaburzenia odżywiania - profilaktyka, etiologia, diagnoza, pomoc

 

Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, wyślij do nas wiadomość...