GRAŻYNA DOMANOWSKA

ZESPÓŁ

Psycholog, absolwentka studiów psychologicznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; psychoterapeuta.

Grażyna Domanowska - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo - behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie, przygotowujące do niesienia profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej. Uzyskałam certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (nr 414) przyznany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) będące akredytowanym członkiem European Association For Cognitive And Behavioural Therapies (EABCT) oraz CTPB i Oxford Cognitive Therapy Centre (nr 14) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, pod stałą superwizją. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Zajmuję się terapią indywidualną w nurcie poznawczo – behawioralnym osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz diagnozą psychologiczną. W swojej pracy terapeutycznej integruję podejście psychoterapii poznawczo - behawioralnej (CBT) z dokonaniami pokrewnych nurtów terapeutycznych: terapią schematów, dialektyczną terapią behawioralną (DBT), terapią akceptacji i zaangażowania (ACT), terapią opartą na uważności (Mindfulness), Racjonalną Terapią Zachowania (RTZ), dialogiem motywującym. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach prowadzonych w nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Stale doskonalę się oraz poszerzam swój warsztat pracy.

Posiadam rozległe i wszechstronne doświadczenie w pracy psychologicznej i klinicznej.

Ukończyłam Podyplomowe Studium dla psychologów z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala w Ostrołęce prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci, Poradni Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży w Łomży. Współpracuję z psychiatrami w ramach NZOZ prowadząc psychoterapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pracowałam w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, gdzie wykonywałam diagnozy psychologiczne rodzin, dzieci i nieletnich oraz zdobywałam doświadczenie podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmując się diagnozą edukacyjną dzieci i młodzieży.

W latach 2013-2014 byłam wykładowcą Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na Wydziale Psychologii, od 2014r. – Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się terapia indywidualna osób z zaburzeniami lękowymi (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie), depresją i zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami snu, zaburzeniami adaptacyjnymi oraz osobami z problemami psychosomatycznymi i zaburzeniami okołoporodowymi. Udzielam konsultacji dla par przeżywających kryzys w związku, rodziców mających trudności wychowawcze czy trudności w relacji rodzic - dziecko.Dokonuję diagnostyki w zakresie specyficznych trudności szkolnych dzieci i młodzieży, ADHD, zaburzeń rozwojowych.

Zainteresowania naukowe: teorie i badania z zakresu współczesnej psychologii, trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej (ACT – Terapia Akceptacji i Zaangażowania, MBSR – Redukcja Stresu Oparta na Uważności, MBCT – Terapia Poznawcza Oparta na Uważności, psychoonkologia i psychologia pozytywna.
W swojej praktyce stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa, a także Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jestem właścicielem Centrum Diagnozy i Terapii Logos.


Moje publikacje
WYKAZ PUBLIKACJI

Artykuły w czasopismach

 1. Ćwiklińska-Zaborowicz, A., Domanowska, G. (2018). Iść w stronę słońca - opis przypadku wzrostu potraumatycznego u pacjenta z nowotworem prostaty, Psychoonkologia, Psychoonkologia.
 2. Domanowska, G., Trzęsowska-Greszta, E., Ćwiklińska-Zaborowicz, A. (2018). Odkrywanie wartości życia w chorobie nowotworowej, Fides et Ratio, 1, 202-218.
 3. Trzęsowska-Greszta, E., Domanowska, G., Trębicka, P., Dylewska, A. (2017). Filozofia życia, hierarchia wartości i postawy wartościujące u abstynentów i osób nadużywających alkoholu, Fides et Ratio, 3, 101-131.
 4. Domanowska, G. (2015) Reakcja na nowy obiekt u dzieci z autyzmem, zespołem Downa i o prawidłowym rozwoju w świetle rozważań o wychowawczej funkcji zabawy. Fides et Ratio 1, 207-230.

Rozdziały w monografiach

 1. Trzęsowska-Greszta, E., Domanowska, G. (2018). Czy zaburzenie ma płeć? Różnice płciowe w zakresie rozpowszechnienia, obrazu klinicznego i genezy zaburzeń psychicznych. Kobiety i mężczyźnie. Różnice, podobieństwa (w druku).
 2. Domanowska, G. (2014). Zespół stresu pourazowego w wyniku gwałtu – opis przypadku. W: R. Derbis, Ł. Baka (red.), Oblicza Jakości życia (s. 157-177). Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
 3. Trzęsowska-Greszta, E., Domanowska, G. (2014). Stres obcowania ze śmiercią i umieraniem w pracy pielęgniarek onkologicznych. W: R. Derbis, Ł. Baka (red.), Oblicza Jakości życia (s. 209 - 223). Częstochowa: wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.

Wystąpienia na konferencjach

 1. Trzęsowska-Greszta, E., Minoga, A., Litwin, M., Domanowska, G., Trębicka, P. (2018). Neurotyczność, ekstrawersja i ugodowość a strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową u kobiet z rakiem gruczołu piersiowego. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego „Jakoś Życia w Pracy i Poza Nią”, Opole, 28-29.09.2018r. (poster).
 2. Domanowska, G., Trzęsowska-Greszta, E. (2018). System wartości a strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową u kobiet z rakiem gruczołu piersiowego. IV Konferencja Interdyscyplinarna Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Zdrowie i Odporność Psychiczna, Kraków, 21-22.09.2018r. (poster).
 3. Trzęsowska-Greszta, E., Domanowska, G. (2017). Budowanie więzi w rodzinie z chorobą onkologiczną. Międzynarodowy Kongres Rodziny Budowanie Więzi w Małżeństwie i w Rodzinie, UKSW Warszawa, 17-18-19.03.2017r. (poster).
 4. Trzęsowska-Greszta, E., Domanowska, G. (2016). Hierarchia wartości – przed i po diagnozie choroby nowotworowej a płeć. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobiety i Mężczyźni. Różnice, Podobieństwa. Rzeszów, 18-19.05.2016r. (referat).
 5. Domanowska, G. (2016). Odkrywanie wartości życia w chorobie nowotworowej. Ogólnopolski Kongres Życie ma niezbywalną wartość, UKSW Warszawa, 18.06.2016r. (poster).
 6. Domanowska, G. (2012). Zespół stresu pourazowego w wyniku gwałtu – opis przypadku. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Jakość życia w pracy i poza nią, Częstochowa – Zawady, 11 – 12.10.2012r. (referat).

 

Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, wyślij do nas wiadomość...